Ett fem månader långt digitalt program

Startdatum kommer snart

15.555 kr. (inkl. moms)

The Shift är det program som länge har legat och grott och växt. Det är en sammansmältning av den shamanska energimedicinen, den feminina kraften och visdomen för läkning och aktivering.

Det är ett program där du får den feminina visdomen och kunskapen till dig, och där du får erfara och uppleva din version av den. Där du får återaktivera den och se hur ditt liv skiftar.

Det feminina smälts samman med djup transformerande läkning av det som av någon anledning gjort att du varit tvungen att lägga undan delar av dig, gömt dom. Samtidigt så väcks din inre essens till liv - som flödar fram genom din feminina dimension och tar mer och mer plats. Här dansar vi tillsammans den läkande och aktiverande dansen.

Det är ett program där du både får individuellt 1:1 arbete med mig, kraften som uppstår när kvinnor kommer samman och arbete på egen hand.

Under fem transformerande månader får du kontakt med din feminina del - hon den kreativa, fylld av glädje och lust, hon som är i kontakt med sin kropp, sina behov och som vet att njutning, stillhet och varande är källan till allt hon vill skapa.

Det här är programmet där du kan börja släppa på det mindbaserade livet som pågår i hjärnan och där du kan koppla in hjärtat och kroppen och faktiskt uppleva och känna livet.

Där du närmar dig Henne som vill ta plats, som vill älska, som vill leka, som vill skapa - henne väcker vi till liv. Och hon väntar på dig.

Det här programmet handlar om att skapa en ny grund att leva utifrån. Det är det The Shift, skiftet, innebär - att skifta från en inboxad, prestationsinriktad och effektivitetsdriven grund till en grund som kan förse dig med det som så många längtar efter. Den magi, kraft och liv som finns i den feminina dimensionen.

Välkommen!

Längtan är något att ta på allvar

Vad säger din?

Längtan är något att lyssna till och bejaka. För längtan, på alla nivåer, berättar vad vi innerst inne vill ha, vad vi behöver och drömmer om. Vår inre essens, sanning och kraft talar genom längtan. De kvinnor jag möter har olika längtan men det som är gemensamt är att de längtar efter sig själva.

De längtar efter sin frihet. Sin vildhet. Sin passion. Sin kreativitet. Sin glädje. Sitt mod. Längtan handlar om att komma hem. Hem till sig själv, och på djupet känna sig trygg, äkta och magnifik. Att känna sin storslagenhet och kraft och låta det få uttrycka sig genom en. Det handlar om att leva på riktigt.

Det som så många längtar efter är faktiskt att känna sig levande, att på riktigt uppleva sitt liv, skapa sitt liv och inte utifrån borden, mallar och förväntningar – utan utifrån något annat. Och det något annat är den feminina dimensionen inom en.

Den maskulina dimensionen har så länge fått stå på scen nu och presterat, kört på, stressat, fixat, skapat resultat, pushat och sprungit. Det är dags att balansera det med den feminina dimensionen – den som håller livskraften, passionen, kreativiteten, det mjuka, passionen, vilan, stillheten men också den oifrågsättande kraften.


Skifta din grund - kom hem till dig

The Shift bistår dig i att göra skiftet inom dig.

Under fem bjuds du in att i grunden skifta vad och hur du lever ditt liv, och skapar. Vi är alla skolade in i en grund genomsyrad av olika roller och mallar och där vi leder och skapar våra liv utifrån ett utifrånstyrt självledarskap. Skiftet du gör är till en grund genomsyrad av hjärtats längtan, kreativitet, tillit, inre kraft, visioner, njutning och ett inifrånlett självledarskap.

Här återuppväcker du din feminina urkraft, din inre gudinna och älskade. Det här är en resa hem till dig, där du ät tillåten att vara hela du, skapa utifrån allt det du är, där dina känslor, din kropp, din intuition, din inre visshet och vishet inte bara får vara med utan har en central plats i ditt liv.

Du genomgår en fem månaders läkande och aktiverande process där du läker det som varit och börjar forma och lägga grunden för dig och ditt liv utifrån din inre essens, passion, kraft och unikhet - utifrån de kraftfulla feminina principerna och din storhet.

Resan görs tillsammans med andra kvinnor som delar din väg en stund. Tillsammans med din feminina dimension och de andra kvinnorna genomgår du en djup resa där kunskap vävs samman med upplevelsebaserad erfarenhet, kroppens och intuitionens medverkan och med din inre värld som vägledare.

Ett program tillsammans och individuellt

The Shift görs digitalt genom en kursplattform där visdom, kunskap finns för att fördjupa din läkande och aktiverande process så att hjärnan och kroppen smälts samman och samarbetar.

Det space som skapas när kvinnor i transformation kommer samman är magiskt och verkligt kraftfullt. Under programmet har vi liveträffar i grupp där vi möts, delar, reflekterar och finns för varandra. De transformerande processerna får sig en injektion av den feminina kraften under dessa tillfällen.

För att göra det här skiftet bortom logiken, djupt och långt får du individuella energimedicinska sessioner som bistår den läkning och öppning som sker.

Och det börjar med en längtan -  efter Dig och Ditt liv. Det börjar med att välkomna dig hem till dig.

 • Återupptäck din feminina kraft och dess transformerande inverkan i att upptäcka vem du ÄR

 • Kliv in i din feminina sfär och läk bortom det som tidigare varit möjligt.

 • Rasera din nuvarande grund och bygg med nya delar och principer.

 • Aktivera din inre essens, sanning och mod och forma en ny livsväg.

 • Kalibrera en stark inre kompass utifrån Ditt livs principer

Vi har alla en grund som vi skapar våra liv utifrån, som påverkar vad vi väljer, hur vi lever och vad vi prioriterar.

Den grunden påverkas av det paradigm och dess energi och perspektiv vi lever i. Det paradigm, den värld, samhälle och struktur vi lever speglas i oss . När vi kan se att mycket av den självkritik och hur vi försöker forma oss och leva upp till det vi tror förväntas av oss – är paradgimets beståndsdelar som uttrycker sig genom oss.

När vi kan se det.

Kan vi börja frigöra oss, men också börja forma om den värld, det samhället och de strukturer vi befinner oss i.

Vi föds in i en obalanserad värld, där det femininas egenskaper och styrkor så länge har tryckts undan.

De strukturer och system som byggts skapar förväntningar, sätter normer och skapar ramar för hur vi bör eller ska leva.

De här reglerna och förväntningarna på oss sitter djupare än vad vi kan ana Så djupt att vi själva är dom som ser till att vi följer dom.

Men det kommer en tid när det börjar skava. Och när det börjar skava rejält, då är det svårt att ignorera den där längtan eller den där frustrationen. Kanske de djupare existentiella frågorna om hur du vill att livet ska kännas, är det här allt, och ska det vara så här?

Det som sker är att det som har tryckts undan inom oss börjar vakna! Din kraft, din unikhet och din essens vill ta plats!

Din inre feminina urkaft börjar väckas och hon står mindre och mindre ut med de ramar och regler som finns.

Hon vill leva! Känna livet inom sig, ge uttryck för det liv och den livskraft, glädje och kärlek som finns inom henne. Hon öppnar möjligheterna för något annat.

Det är inget fel på dig. Du behöver inte räddas, du behöver inte fixas. Det som behövs, är att låta din inre kraft, din feminina dimension och magi ta plats.

3 moduler under 5 månader

The Shift pågår under hela fem månader och tar dig med på en resa genom tre moduler.

Modul 1 - Längtan och vägen dit

Liveträffar, övningar, practice och två energimedicniska sessioner

Här börjar vi, med att börja skapa kontakt med kroppen, känslan och din längtan. Vi går in i den feminina dimensionen, lär känna den i olika former och du får närma dig den, uppleva och erfara den. Den maskulina dimensionen får även utrymme och vi lägger en grund i vart vi kommer ifrån så att du och ditt väsen väcks för det nya som du kliver in i. Vi tittar på din nuvarande grund, medvetandegör den för att skala av gamla historier och sår. Här i den första modulen väljer du dig, att dedikera dig till dig, både genom att kliva in i den feminina dimensionen men också genom att läka det som står i vägen. När vi släpper det som inte längre behövs blir vi inte längre styrda av sår från vårt förflutna

Modul 2 - Skiftet och aktiveringen
Liveträffar, övningar, practice och två energimedicniska sessioner

Här går vi ännu djupare in i den feminina visdomen, kraften och mystiken. Vi kliver in i kroppens och hjärtats intelligens, i det mörka femininas läkande och transformerande kraft och du får återupptäcka den cykliska livet och fördjupa dig i det. Du får närma dig olika feminina arketyper för att förkroppsliga och väcka det som sover och du fördjupar dig i de olika portalerna in i den feminina dimensionen. Dansen mellan läkning och aktivering fortsätter och vi möter det undermedvetna och det förflutna, går in i det heliga mörkret för att deaktivera den gamla grundens byggsten.

Du börjar identifiera och känna in din nya grund och dess beståndsdelar. Du börjar skapa en relation, trygghet och tillit till den - och till ditt inre och den feminina dimensionen. Du börjar mer lyssna på det inre och låter det guida istället för yttre påverkan.

Modul 3 - Levandet

Liveträffar, övningar, practice och en energimedicnisk session

Nu börjar formandet av den nya grunden, det som kommer genomsyra det livet. Det är nu levandet tar form. Här handlar det om att förena det feminina med det maskulina på ett medvetet utifrån kärlek och hållande. Det som aktiverats inom dig får nu landa i din kropp och fokus är att föra ner och in det nya i din kärna. Du kalibrerar en ny inre kompass som kommer vägleda dig framåt och du bjuds in att mer och mer VARA den nya grunden, den essens som har blivit skarpare och tydligare. Här är fokus att skapa förutsättningar så att du kan leva Ditt liv - varje dag. Den sista månaden ges utrymme till kalibrering och förkroppsligande av din nya grund och aktiverade delar.

Vem vet vad vi aktiverar inom dig, och vem vet vad hon har för planer?

Det här är en aktiverande resa där du får kontakt med ditt djup och det som finns där. Och det är också en läkande resa. På väg in i ditt djup, ahhhh till din unikhet och skönhet, finns lager av erfarenheter, många år av formande och anpassning till roller och mallar, trauman som du varit med om, händelser som satt sina spår, känslor som fastnat i kroppen som i många fall har lett till en avskärmning.

För att aktivera det som redan finns inom dig, som väntar på dig, behöver en läkande process ske där vi möter och släpper det som tidigare hållit dig. De läkande och aktiverande delarna i processen är som en dans, vi läker och vi aktiverar, vi läker och vi aktiverar. Och ibland i en intim och kärleksfull vals och ibland i en het och passionerad salsa.

Vi kommer att gå in i djupet i dig, in i din själs och undermedvetna, metaforiska dimension. För dit behöver vi gå för att läka i ursprunget, och för att nå in i de eldar av kraft som aktiveras. Vägen dit görs genom den shamanska energimedicinens tradition, tekniker och livssyn. Tillsammans med den feminina visdomen och principerna öppnar vi upp, möter, läker och aktiverar.

Vad den här resan, The Shift, kommer att resultera i är varken din eller min sak att bestämma. Det vi gör är att överlåta det till ditt inre, din inre gudinna och din själ. Vart det leder vet vi inte, och vi tillåter oss att gå in i det ovissa och låter livet visa oss. Det jag kan säga är att det här kommer vara en transformerande, öppnande och djupt läkande resa.

Och vem vet vad vi aktiverar inom dig, och vem vet vad hon har för planer?

Vad som ingår

 • Individuellt och inledande samtal med Mia där vi pratar om vart du befinner dig och vad din längtan är.

 • 5 enskilda energimedicinska sessioner på distans. Varje session tar ca 2 timmar.

 • 2 liveträffar med gruppen per månad där vi delar, reflekterar och skapar transformerande magi.

 • Genomgående av en läkande och aktiverande process med uppgifter, övningar och practice

 • Your feminine Partner - nära och fördjupande samtal med en kvinna som också går programmet

 • Aktiverande och läkande litteratur

Är det här för dig?

Om du lever merparten i huvudet och planerar, analyserar, och längtar efter mer vila, njutning och mening.

Om du känner dig bortkopplad och avskärmad från kroppen, känslor, din intuition och inre vägledning.

Om du befinner dig för mycket i görandet och presterandet och saknar det djupare meningsfulla.

Om du längtar efter att få in mer lust, passion, kreativitet i livet, det som får dig att känna dig levande.

Om du känner att livet är mest ett enda stort allvar och där du vill annat men fastnar i måsten och borden.

Om du på något sätt vet att det finns andra sätt att leva, andra sätt att göra och andra sätt att vara.

Om du känner ett skav och ett glapp mellan den du faktiskt är och den som du har möjlighet att leva som nu.

Om du har något som växer inom dig, en längtan eller frustration, som du vet är transformerande men också skrämmande.

ja! Ja, ja, ja!

Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla ditt intresse att göra det här transformerande skiftet

Om du hellre vill boka ett kostnadsfritt samtal

för att ställa frågor och känna in gör det här nedan

Mia Uhlin - din guide och vägledare

Jag har gjort en stor transformativ inre resa och landade i den shamanska vägen som jag nu ser som en livsstil där jag också och lever utifrån feminina principer. Min vision är en värld som genomsyras av den feminina energin och kraften. Jag både utforskar den livsfilosofin och bistår andra i att komma i kontakt med sin inre intelligens som ofta visar en längtan att leva och vara på andra sätt.

Jag har inte alltid varit den jag är idag, merparten av mitt liv har jag levt utifrån den väg och mall som kan ses som den traditionella. Jag studerade, satsade på att utvecklas karriärmässigt, jag gifte mig, köpte hus och fick barn. Fokus för mig låg på jobb och att utvecklas inom det. Jag jobbade länge inom den kommunala sektorn med övergripande styrning och ledning, projektledning och verksamhetsutveckling. Jag jobbade en stund som chef för intresse av människor har alltid på något sätt vävts in i de jobb jag haft även om det inte varit direkt.

Min resa började med ett jobb jag fått forma själv och ändå inte kände tillfredställelse eller meningsfullhet. Jag gick igenom en existentiell transformation och landade då i något helt annat. Något som öppnade upp mig för den jag innerst inne är, inte den jag själv skapat utifrån rädsla blandat med prestige och förväntningar. Jag har till hundra procent levt i huvudet, bortkopplad från känslor (som jag har massor av), bortkopplad från kroppen - bortkopplad från mig. Jag öppnade upp för Henne till slut och hon har tagit mig på min livs resa där jag upptäckt och upplever livets alla sidor, både passion, glädje och njutning men också smärta och rädsla. Det jag nu får upptäcka och uppleva är Livet, som mig.

Genom att ärligt och på djupet ifrågasätta, våga möta och läka har jag öppnat delar av mig, dimensioner av mig som är så mycket mer än den jag själv försökte skapa och vara. Jag klev in i den feminina dimensionen av mig och i och med det skiftade hela mitt väsen.


Genom att föra in den feminina visdomen i vår moderna värld kan vi skapa autenticitet, njutning och glädje i livet. Energimedicinen med den shamanska grunden har också öppnat upp för den visdom, kunskap och liv som finns inom mig. Jag har själv genom djupt läkningsarbete aktiverat det som funnits inom mig, vilket har lett till ett enormt inre skifte. Mer liv! Mer njutning!

Njutning, djup och expansion är min livsfilosofi. Upptäckande av vad det innebär att leva, att vara människa, kvinna och själ. I upptäckandet skapas djupare förståelse för vem vi är och hur vi är menade att leva.

Jag guidar, undervisar, läker och coachar på min väg tillsammans med andra som är på sin upptäckande och aktiverande resa. Jag är en katalysator för det som redan finns inom dig och min passion i livet är att alla, även du, ska vrida upp volymen på det unika, passionerade och sprakande som finns där inom oss - som väntar på att få ta plats.

Jag är sen tidigare beteendevetare med dubbla kandidatexamen och har jobbat många år inom den kommunala sektorn med styrning och ledning och verksamhetsutveckling inom olika områden.

Nu är jag utbildad Energimedicinterapeut på Skandinaviska Energimedicinskolan och genom mitt företag skapar jag en plats för läkning bortom logiken, en plats för aktivering av inre magi, kraft och mod.


E-post: hej@miauhlin.se

Hemsida;

www.miauhlin.se

Instagram:

miauhlin.se

Organisationsnummer: 840527-xxxx