Gör en magisk inre resa

med Meidcinhjulet

Att ta en resa genom Medicinhjulet ger dig möjligheten till inre utveckling och transformation -så att du kan leva det liv du är här för att leva.

Resan handlar om att aktivera din inre essens, sanning och kraft.

Genom medicinhjulet gör du en resa in dig själv, in i ditt förflutna och in i din framtid. Du får möta dig själv i olika dimensioner, dina rädslor, ditt mörker – men också din längtan, dina visioner, din kraft och ditt ljus. Resan genom medicinhjulet syftar till att DU ska vara skaparen i ditt eget liv.

Resan..

... Sker under fyra månader.

... Sker digitalt och bygger på eget arbete utifrån material och uppgifter som guidar dig.

... Gör vi ändå tillsammans - med mig som stöd genom veckovisa check-ins.

... Inkluderar 4 energimedicinska behandlingar för att nå djup läkning och transformation. De sker också på distans.

Kostnad - Investering

12.222 kr (inkl. moms)

Här anmäler du dit intresse för resan genom Medicinhjulet

Ditt nästa äventyr?

Medicinhjulet är en av grunderna i det energiarbete jag jobbar med, och ett fantastiskt verktyg att utgå ifrån för inre läkning och transformation. Istället för titta utanför oss själva för att läka och bli hela tittar vi inåt och förstår att vi har kraften att läka oss själva.

Medicinhjulet beskriver hur vi kan identifiera och läka i en logisk process, men också hur vi kan läka på olika dimensioner inom oss.

Det finns många olika medicinhjul och det som jag jobbar utifrån är det shamanska medicinhjulet som är inspirerat av Inca-folket via Alberto Villoldo, men också utifrån den nordiska traditionen.

Men, den resa vi gör tillsammans här i den här versionen är också skapat av mig och är därför också inspirerat av mig.

De 4 riktningarna i Medicinhjulet

SYD

Processen vi går igenom i Syd handlar om att transformera och skala av de gamla historierna vi bär på. När det gamla tar upp all plats inom dig och i ditt liv får inget nytt plats. När vi släpper det som inte längre behövs blir vi inte längre styrda av sår från vårt förflutna.

VÄST

I Väst fokuserar vi på det tanke- och känslomässiga och  vi går in i det förflutna. Vi reser in i det okända, möter våra skuggor och vårt mörker för att läka gammal karma och nedärvda mönster. Det mörka och tunga kan bli till lätthet och ljus. 

NORR

Efter Syd och Väst är det dags att gå vidare i vår inre resa, till Norr och själens dimension. Vi börjar mer lyssna på själen och låter den guida oss istället för egot. Här läker vi också på själslig nivå och vi kan genom det få tillbaka delar av oss själva som vi av olika anledningar lagt undan.

ÖST

Öst handlar om att se våra liv och världen ur ett högre perspektiv,  och där vi sätter intentionen i de drömmar vi vill ska bli verklighet. Här är våra intentioner det viktiga, och det är intentionen som styr hur våra liv utvecklar sig.
Öst handlar vår inre resa också om pånyttfödelse.

Jag vill anmäla mig till det här äventyret!

Här kan du titta på en video från ett webinar kring Medicinhjulet.

Den är runt 40 min lång och spelades in maj 2022.

Vill du veta mer?

Checka av lite vem du kommer göra resan tillsammans med?

Låt oss ta ett samtal och connecta!

Let´s go on a Magical Journey!

Mia

E-post: hej@miauhlin.se

Hemsida: www.miauhlin.se

Org.nr: 840527-xxxx